Кирүү

Чочутуу

Чочутуу. Бул - терс көрүнүштөрдүн катарында турат. Бала-ба-кыралардын жүрөгүн түшүрүүсү, коркок болуп калуусу. Боюнда бар-ларды чочутуу - боюнан бошотуусу, жаш наристелүүнүн да эмчегин чочутуусу. Андайды түндө-караңгыда эшикке жалгыз чыгарбайт. Мында да чочуп калса, эмчек ооруп калат.
Бирдемелерден улам күтүүсүз чочуй берүүсү, ал өнөкөткө ай-лануусу. Ушунун баары - олдоксон ойноонун кесепети.

Ой-пикирлер