Кирүү

Токтосун Самудинов. Мышык

Ой санаага баткандай
Отурат мышык үргүлөп.
Эмнени ойлоп жатканын
Өзүнөн башка ким билет...?

Ой-пикирлер