Кирүү

Тилемчилик

Кай бирөөгө кош колдоп, кай бирөөгө бир колдоп, кээ-сине баш ийкеп, ал эми Мамбеталыны көрмөксөнгө салып, жандан өткен жигитти небереси жактырбады:
— Ата, бул ким?
— Уулум, ал жалган атакка, мансапка тилемчилик кылып жүргөн бирөө...

Ой-пикирлер