Кирүү

"Ким эмне алып келди?"

Баласынын туулган күнүн белгилеген бирөө тууганда-рын, жакшы санаалаштарын чакырыптыр. Ар кимиси бе-лек-бечектерин булактатып, берип жатты. Мамбеталы карыя куру кол келгенин көрүп, алтын тиштүү аял:
— Кана, чоң атасы уулуна эмне алып келди экен, кө-рёлүчү? — дептир эликтеген өцденүп, кез кысып.
Карыя бала тарапты карап алып:
— Уулум өмүрүн өлүү дүйнөгө алмашпаган адам бол-сун! — деген ак тилек алып келдим,— деген экен.

Ой-пикирлер