Кирүү

Карыдан жаш сураба

— Аксакал, канчадасьщ?
— Сексендемин...
— Оо-уу, ошол жашыныздын жетимишин эле маа бер-сеңиз, калганын тыйынча кереги жок эле,— деп барбалак-тады кызып алган жигит.
Мамбеталы башын көтере берип, күлүмсүрөп койду.
— Балам,— деди акылман,— карыдан жаш сурабай, кеп сура. Узак жашап, тирүүсүндө унутулгандар бар. Аз емүр сүрүп, кылымдар бою калк жүрөгүндө калгандар бар. Буларды айра албасаң өмүрүц сая кеткени.

Ой-пикирлер