Кирүү

Акылдуунун белгиси

Небереси автобустун ичинде чемичке чагып баратка-нын көрүп, Мамбеталы атайлап үн катпады. Бир оокумда көгөн көз, сары жигит чылым кармаган колу менен зе-киди:
— Эй, бала, автобусту ыпыр-сыпырга толтурба... Мамбеталы баласына айтат:
— Бул акылды угуп ал, уулум. Мындай жерде үнүңдү күчөтпө, чылым түтөтпө жана ыпласка чөмүлтпө. Акыл-дуулук кепчүлүк жайда таанылат.

Ой-пикирлер