Кирүү

Сотту тааныйсыңбы?

Алтымыш таяп калган кары Мамбеталынын ичкердеги уулуна келди:
— Баламды кырсык басып, иши кыйындап турат. Сот-ту тааныйсыңбы.
Уулу ойлонуп калганда Мамбеталы сез жөнөттү:
— Өзүнүн жарамсыз кылыгына өзү екүм чыгарган адам сотту тааныбайт.

Ой-пикирлер