Кирүү

Ким каерде?

Кеңүлү сүйбегон бироө Мамбеталыны созгө жыкмак болот:
— Э, аксакал, сүйлөсоң деле адамдын акылы жетпе-генди сүйлойсүң, бирок, алыш-беришке жок окшойсуң.
Мамбеталы баш ура айтканы бул:
— Ырас, мен без айырбаштаганга жокмун, сөз алыш-тырганга бармын. Ким каерде?

Ой-пикирлер