Кирүү

Кандай киши бактылуу болот?

— Ата, канткенде бактылуу болом,— дептир небереси.
— Уулум, жалгыз кишинин бактылуу болгону бул ач көздүк, ал болсо акыр түбү кырсыкка такайт. Жалпы эл-дин бактылуу болгону ал өзү ынтымак-ырашкерлик. Сен элиң менен бактылуу бол, ошонун өзү бакыт,— деген экен.

Ой-пикирлер