Кирүү

Дос жана тааныш

Байлыгы менен атасын ызаламакчы болгон дүмбүл кара киши кеткен соң небереси буларды сурады: — Ата, биздин досторубуз барбы? Мамбеталы уулуна буларды баян этет:
— Ким эл камында жүрсө, ким акыйкат тарапта болсо, алар биздин досторубуз.
Небереси сез талашат:
— Баягыда бизди мейманга чакырып, сага кейнек кий-гизген кишичи?
Чоң атасы баланын көкүлүнен сылады:
— Уулум, алар биздин тааныштар...

Ой-пикирлер