Кирүү

Беш жолдош

Бир жаш жигит Мамбеталыдан акыл сураган экен:
— Чоң ата, мен кимдерге жолдош болсом, жакшы жа-шай алам?
Анда карыянын дегени бул:
— Уулум, эл арасында айтылып жүргөн беш жолдош бар, ошону эсиңе салайын, тыңдап ал. Жакшыга жолдош болсоң зоболоң артат. Жаманга жолдош болсоң кү-нөөң артат. Байга жолдош болсоң сараңдыгың артат. Ке-дейге жолдош болсоң, марттыгың артат. Балага жолдош болсоң кыялыц артат. Мына уулум, ушулардын арасынан езүңө ылайыгын тандап ал...

Ой-пикирлер