Кирүү

Кырсык кимди басат?

— Кырсык кай убакта чалат? — деп калды отузга ба-рып калган жигит улутуна.
— Өзүнө катаал, өзгөгө март адам кырсыктан сырт калат. Ар кандай азгырыкка кирбеген, жыргалчылыкка бой урбаган жигит кырсыктын торуна чалынбайт.

Ой-пикирлер