Кирүү

Үнүңдү өзгөрт, кызым!

Мамбеталы кыз-күйеөсү тарапка бет алат. Аны ең-да-лалаттан кеткен жээндери тосуп алат. Бир оокумда жер-сууну бузган ачуу чаңырык чыгып, күйөөсүнүн жер-жебе-
рпнс жеткен заар тил агытылат. Мамбеталы үйге кире нлбай, башын шылкыйтып турат. Аңгыча бир жээни эне-сине кабар салат:
— Таятам келди.
Ачуусун зорго тыйган кызы кымырылып калат. Ал эми уяла түшкөн күйеөсү сыртка чыгып кеткенде Мамбеталы сөз женетет:
— Кызым, үнүң заар, тилиң уу болуп баратыптыр. Ушунчаңда үнүңдү өзгөрт, тилиңди тарт. Күндө ушинте берсең күйеө баланы үйгө экинчи киргис кыласың го? Антпесең балдарың тирүүлөй жетим калат, терезеңди бол-со мастар кагат.

Ой-пикирлер