Кирүү

Тердетмей

Тердетмей. Бул - жосунсуз сапаттардан. Кыргызстандын ай-рым аймактарында той-топурларда куда-сөөктөрүнүн аты-жөнүн те-риштирүүлөрү, эмне кошумча менен келгенин сарыэсептөөсү, чай куюп, чай сунуп, тамак-аш бышырып жаткандарга ошол олжодон үлүш берүүлөрү. Аңгыча жалаң чай ичирип коюулары. Кадимкидей доола-шып, барга-жокко карабай, бирдеме өңдүүлөрү. Мисалы, сен бир жылкы кошумча берсең, ошонун он пайызын тойго кызмат кылгандар алуулары. Тердетмей - меймандын амал-айласын кетирүүсү.

Ой-пикирлер