Кирүү

Суудан кургак чыгуу

"Суудан кургак чыгуу". Адатта, туз мааниде түшүндүргөндө, сууга чөмүлгөн, суудан кечкен, сууга тушкон адамбы, айбанбы ж.б. нерселер сезсуз суу болоору, кийимчендерге, жүктүүлөргө, ээр-токумдууларга, дене-бойлорго суу жугаары белгилуу. Ал эми отмо мааниде алганда, бул макалдын мааниси ашынган шылуун-дарга, абдан айлакерлерге, баарынан да бироолор аркылуу дагы бироолорго саласал кылуу журуш-турушу менен копчулукко корунуп калуучуларга багышталат. Мындайларды кээде "суу жук-пас" деп да коюшат.

Ой-пикирлер