Кирүү

Оозго суу тамызуу

Оозго суу тамызуу. Накыл кепке айланган мунун мындай жаг-дайлары бар. Адатта, начар абалда жаткан кайрылуудан калган адамга карата айтылат. Б.а. "Оозго суу тамызар пенде чыгаар бекен?" - дегендик. Негизи оозго суу тамызуу, ал - бери кароо-дон калып, ары кароочу, олум алдында жатуучу. Кыргыздар ан­дай шарттарда соопчулук учун ичээр суусунан оозуна кебезге малып тамызып, оозунун тегерек-четин суулап, кыйналган пен-деге жардам болоор, ыраазылыгын алаар-берээр... өңдүү айла-амалы болуп саналат.

Ой-пикирлер