Кирүү

"Мурунку конок кийинки конокту сүйбөйт"

"Мурунку конок кийинки конокту сүйбөйт".Мал союлуп дасторкон усту жайнап, коноктор жайыл дасторкондо чардап отурганда кийинки коноктор киргенде алар орундарынан козголот, копшолот. Улуу-кичуулоп отуруу кайрадан башталат. Дасторкон усту жаңырат. Мурункулардын кызуу кеп-сезу калышы, аны улоого кайра шарты болбошу, жаңы коноктордон мурунку отуруштун бузулушу, өзгөрүлүшү, эми кийинки келген коноктордун обону менен тейлениши мумкун. Арийне, отмо мааниде тушунгондо, бир отунучтор же бирдеме суроого байланыштуу биреолорго барып отурганда кийинки ошондой маселе менен баргандарга мурунку сый корулбошу ыктымал. Суралган немени кимисине берээри, тайталаш учуру да бар.

Ой-пикирлер