Кирүү

Кыртыш деген эмне

Кыртыш, жер кыртышы - жердин үстүңкү катмары, топурак менен маанилеш.

Кыртыш жумшартуу

Кыртыш жумшартуу - топурактын үстүнкү катмарын жумшартуу; айыл чарба өсүмдүгүн багып өстүрүүнүн бир ыкмасы. Айыл чарба өсүмдүгү жер бетине өнүп чыкканга чейин жана өнгөндөн кийин (өсүмдүктүн катар аралыгы жумшартылат) топурак картын жана отоо чөптү жок кылуу үчүн жүргүзүлөт.

Айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүүдө кыртыш жумшартуунун мааниси зор. Кыртыш жумшартуу өсүмдүктүн вегетация мезгилиндеги климаттык шартка, топурак күрдүүлүгүнө, эгилген өсүмдүк түрүнө жараша жүргүзүлөт.

Ой-пикирлер