Кирүү

Куузику

Куузику - тоют брюква сорту. Эстония дыйканчылык жана мелиорация илимий изилдөө институтунун "Куузику" эксперимент базасында чыгарылган. Мында теги белгисиз (брюква менен тоют капустасынын аргынынан деп болжолдошот) материалдан тандап алуу методу колдонулган. Куузику Кыргызстандын Ысык-Көл өрөөнүндө эгилген. Тоютка пайдаланылат.

Ой-пикирлер