Кирүү

Куу курай

Куу курай - татаал гүлдүүлөр тукумунун шыбактар уруусундагы сабак тамырлуу өсүмдүк. Топгүлү шыпыргыдай, жалбырагы түксүз, өңү жашыл. Бийиктиги 150- 170 сантиметр. Тамыр моюнчасынан бир нече сабак өсөт, бутаксыз (айрымдарынын уч жагы бутактуу). Короо-жайдын тегерегинде, огороддо, арык, жол бойлорунда, айдоодо өскөн отоо чөп. Гүлдөй электе уй, жылкы оттойт, силостолот. Анда эфир майы бар (0,3-0,5%). Тамак-ашка колдонулат; боёктуу өсүмдүк.

Ой-пикирлер