Кирүү

Бышты

Бышты - үч жаштагы жылкы. Кээде жылкыдан башка үч жаштагы бодо малга карата да айтылат. Мисалы, бышты ноопаз, бышты кунаажын жана башка жандыктар.

Ой-пикирлер