Кирүү

Күрөн, дат илдети

Күрөн, дат - буудай жана кара буудайдын кеңири таралган дат илдети. Буудайдын жалбырагы менен жалбырак колтугунда саргыч боз же каралжын тактар түшөт. Мындан буудай, буудайык, арпа жана кара буудай бузулат.

Ой-пикирлер