Кирүү

Күкүрт кычкыл аммонийи

Күкүрт кычкыл аммонийи - аммоний сульфаты- азот жер семирткичи. Техникалык препарат ак же бозомтук, тунук майда кристалл түрүндөгү туз. Анда 20,5-21,2% азот болот. Кукүрт кычкыл аммонийи физиологиялык кычкыл туз болгондуктан акиленген топуракка колдонулат, же кычкыл топуракка чачуу алдында акиташ жер семирткичи, томасшлак, термофосфат тоңдурма айдап, кыштап калган малактарын жок кылуу, зыянкечке туруктуу сорт эгүү.

Ой-пикирлер