Кирүү

Кара сугат

Кара сугат - жерди айдар алдында сугаруу. Кош айдоо үчүн топурактын үстүңкү катмарына ным топтоп, жумшартуу, ошондой эле себилген үрөн текши өнүп, өсүмдүктөрдүн вегетация мезгилинин алгачкы учурунда жакшы өсүшү үчүн жүргүзүлөт.

Ой-пикирлер