Кирүү

Кредиттөө

Кредиттөө - колхоз, совхоздорду- ССРБ де мамлекеттик банкынын колхоз, совхоздорго акча каражатын (мөөнөтү келгенде кайтарып берүү шарты менен) карызга бериши болгон. Кредиттөөнүн негизги максаты өндүрүш планын ийгиликтүү аткаруу жана айыл чарба продукциясын арбын сатуу, продукциянын өз наркын төмөндөтүү, рентабелдүүлүгүн жогорулатуу, колхоз жана совхоздун экономикасын чыңдоо, айыл чарбанын андан ары өнүктүрүү болуп эсептелет.

Ой-пикирлер