Кирүү

Гидрометеорология станциясы

Гидрометеорология станциясы - метеорологиялык жана гидрологиялык байкоо жүргүзүүчү жана аларды алгач иштеп чыгуучу пункт. Жүргүзүлгөн байкоолордун көлөмүнө жараша биринчи, экинчи жана үчүнчү разряддагы болуп бөлүнөт. Гидрометеорология станциясында байкоо "Гидрометеорология станциялары жана постторго көргөзмөдө" белгиленген стандарттуу приборлор жана бирдиктүү методдор аркылуу жүргүзүлөт.

Ой-пикирлер