Кирүү

Кредит

Кредит (лат. credere - ишенүү) - бухгалтер эсебинин оң тарабы. Актив эсебинде кпедитке жазуу каражаттын азайышын, ал эми пассивде - каражаттын көбөйүшүн көрсөтөт. Карама-каршы маанисинде - дебет. Кредит счётунун калдыгы баланстын пассивинде көрсөтүлөт жана чарбанын бир мезгил ичиндеги нак каражат булагын чагылдырат.

Ой-пикирлер