Кирүү

Коомдук өндүрүштүн натыйжалуулугу

Коомдук өндүрүштүн натыйжалуулугу - ишкананын (бирикменин) өндүрүштүк ишинин жыйынтык, сапаттык мүнөздөмөсү. Алынган продукция көлөмү менен ошол продукцияны чыгарууга жумшалган чыгымдын (эмгек жана каражаттык) өз ара катыш аркылуу аныкталат. Натыйжалуулук өндүрүштүн түпкү натыйжасы менен тыгыз байланыштуу болуп, ал продукцияны алууда канча чыгым жумшалганын чагылдырат. Эл чарбасынын башка тармактарындагыдай эле айыл чарбасында да өндүрүштүн натыйжалуулугу экономикалык жана социалдык жактан бирдикте каралат. Айыл чарба продукциясын даярдоо ар кыл ресурстарды (жер, материалдык-техника каражат, эмгек) пайдаланууга.

Ой-пикирлер