Кирүү

Бөйрөк органы

Бөйрөк - омурткалуу жаныбарларда жана адамда заараны пайда кылуучу, аны бөлүп чыгаруучу жуп орган. Бөйрөктүн негизги анатомиялык жана функциялык элементи нефрон болуп эсептелет

Ой-пикирлер