Кирүү

Коомдук жер

Коомдук жер - колхоз, совзоздун - айыл чарба ишканасына бекитилип берилген бардык жер; негизги максатка - айыл чарба продукциясын алууга пайдаланылат.

Ой-пикирлер