Кирүү

Комбайн

Комбайн - дан комбайны - дан эгиндерин чаап, бастыруучу жана саман, топонун чөмөлөөчү болот. Комбайн бардык эгилме өсүмдүк үчүн түрдүү топуракта гектарына 15-40 тонна) колдонулат.

Ой-пикирлер