Кирүү

Колхоздун эмгек акы фонду

Колхоздун эмгек акы фонду - колхозчулардын коомдук чарбада (колхоздо) иштеген эмгегине төлөнүүчү каражат булагы. Колхоздун дүң кирешесинен чегерүүдөн түзүлөт.

Ой-пикирлер