Кирүү

Колхоздо өндүрүштү башкаруу

Колхоздо өндүрүштү башкаруу - колхоздун өндүрүш-финансы иштерин уюштуруу, айыл чарба продукциясын көп чыгарып, колхоздун экономикасын чыңдоо максатында колхозчулардын эмгегин координациялоо. Колхоздо өндүрүштү башкаруу органдары жана алардын функциясы жергиликтүү шартка жараша колхоздун уставында аныкталат.

Ой-пикирлер