Кирүү

Кол ийрисине тартат

"Кол ийрисине тартат". "Айылдаштын аты чыкканча, аталаш-тын тайы чыксын" (макал). Мында сөздүн маани-жайы адамзаттын кол күчүнө барып такалат. Адамдын колу сыртка тартууга Караганда ичке имере тартууга ийкемдүү да, күчтүүда келет. Ал отмо мааниде

"кол ийрисине тартуу" болуп, "жек-жаатына, урук-туугандарына, кайын-журтуна, жердештерине, дос-тамырларына көбүрөөк көңүл буруучуларга, аларга дайыма кайрымдууларга карата айтылып келүүдө. Колдон келсе, мындай болбой калыс жүрүү, баарына бир-дей мамиле кылуу - адамдык сапат, кудайга жагаар иш.

Ой-пикирлер