Кирүү

Көк жору

Көк жору Кавказда, Түркмөндө, батыш Тажикстанда, Памир Алайда, ТяньШяньда, Түштүк Алайда азыркы убакытта уялашат. Көк жору отурукташкан чымчык. Алар бийик аскалуу зоолордо 2000-3500 метрге чейин денизден өйдө жайгашкан. Жалпы саны белгисиз. Көк жору Сары-Жаздын, ТяньШяньдын жана Памирдин четинен бири биринен 15-20 км алыста жайгашкан. Алар уясын бир топ жыл алмаштырышпайт. Уяларын аска зоонун тешиктерине салышат. Марттын ортолорунда жумуртка басып, жана алар апрель- майда чыгарат. Көк жорунун душманы
бүркүт. Мыйзамсыз аңчылык кылуудан улам сандары азаюуда.

Ой-пикирлер