Кирүү

Койчу

Койчу - кой багуучу адам; кой багуунун ыкмалары менен тааныш болууга тийиш. Бир короо койго (500-700) экиден койчу бекитилип, алардын бирөө баш чабан, экинчиси койчу болот. Койчу жөнөкөй зоо-ветеринардык эрежелерди жакшы билүүгө тийиш. Ал оторундагы койлордун абалына, короо-сарайдын тазалыгына, жем-чөптүн берилишине, койдун жайытта багылышына, чыгашасыз сакталышына жана башка толук жооптуу.

Ой-пикирлер