Кирүү

Кочкорова Сарахан

Кочкорова Сарахан (1928-жылы туулган, Ош областы, Кара-Суу району, Калинин кыштагы) - пахтачы, Социалисттик Эмгектин Баатыры (1948). 1957-жылдан ССКП мүчөсү. Ош областынын Кара-Суу районундагы Калинин атындагы колхоздо колхозчу (1942), звено башчы (1946- 1950). 1957-жылы анын звеносу пахтанын ар гектарынан 88,6 центнерден түшүм жыйнап алган. 1951-1955-жылдары Кыргыз ССР ЖСинин депутаты. Ленин ордени, "Ардак Белгиси" ордени менен сыйланган.

Ой-пикирлер