Кирүү

Ким бат картаят?

Мамбеталыга бирөө минтип собол салган экен:
— Карыя, каидай неме тез картаят?
Анда карыя бир ооз сез менен муну айтыптыр:
— Бут көтөре алгыс курсак бар да, Шагын көтөрө ал-баган бутак бар. Ушул экөө тез картаят.

Ой-пикирлер