Кирүү

Кесип куралдары

Кесип куралдары. Кыргыздар көбүнчө мал чарбачылыгын, анан дан чарбачылыгын кесип тутканы. Беш түлүктү асыроодо, мисалы, жылкычылардын жылкыларды кайтарууда, аларды айдоодо анын ат үстүндөгү куралы укурук. Азоолорду кармоо үчүн укуруктун жиптен илмеги. Салт атчандардын колунда камчысы, койчумандардын кол куралы таяк. Дыйкандардын колунда кетмен-күрөгү болуусу.

Ой-пикирлер