Кирүү

Кекчил

Кекчил. "Кекти каапырга жараткан".(Эл сөзү). Бул-адамдагы терс мүнөздердүн бири. Кек- ичте турган ыдыгы. Кекчил - адамга таандык касиет. Ошол көргөнкордугун акырын алуусу. Мындай же­кече мүнөздөр:
Биринчиден, өзүнүн табигый дараметине да байланышуусу. Ал бала чагынан эле ошондой өнекөтү болуусу;
Экинчиден, пендечилик, мансапка да шартташуусу. Айрым төрөпейил улуктардын айткандары аткарылбаса, кыйын болуп тур-ганда ичинен кек сактоосу;
Үчүнчүдөн, генинде да бардыгы. Жеринен мансапкорлор кекчил болуусу, биреөлөргө үстөмөндөөсү, ошого бирди кылуусу - элдик мыйзам ченемдүүлүгү.

Ой-пикирлер