Кирүү

Кара кыз өсүмдүгү

Кара кыз - эндиктер тукумундагы бир же эки жылдык чөп өсүмдүк. Сызгыч жалбырактуу, көгүш гүлдүү. Уругу 3 кырдуу, сырты бүдүрлүү, илмек тикендүү майда жаңгакча. 50 дөй түрү белгилүү. Кыргызстанда 18 түрү бар. Көпчүлүгү кургак, кайрак, таштак жерлерде, жол боюнда короожайдын тегерегинде, айдоо аянттарда өсөт. Каршы күрөшүү чаралары: гербицидди пайдалануу; үрөндү абдан тазалоо.

Ой-пикирлер