Кирүү

Кантала курту

Кантала курту - жалбыракты саргайтып, урукту чүрүштүрөт. Ургаачы кантала жалбырактын астыңкы бетине 12ден жумуртка таштайт. Личинкасы чоң канталадай эле өсүмдүк ширесин сорот. Кантала курту Кыргызстан шартында жылына 2-3 жолу тукумдайт. Каршы күрөшүү чаралары: көчөттөрдү эрте отургузуу; убагы менен жер семирткич чачуу жана отоо чөптөрүн жок кылуу; личинка чыга баштаганда метафос, хлорофос, фосмамид чачуу жана башка.

Ой-пикирлер