Кирүү

Бор - магнийлүү жер семирткич

Бор - магнийлүү жер семирткич - курамында бор магнийи бар. Көп айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, айрыкча тамыры азык жана чанактуу өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатат. Көбүнчө бору аз топуракта пайдаланылат.

Ой-пикирлер