Кирүү

Калмак ую

Калмак ую - эт багытындагы уй породасы. XVII кылымда Россияга Монголиянын батышынан оошкон көчмөн калмак уруулары алып келген уйларды жакшыртуудан чыгарылган.

Ой-пикирлер