Кирүү

Гигрограф аспабы

Гигрограф - абанын салыштырма нымдуулугунун өзгөрүшүн такай каттоочу прибор. Гигрографтын иштөө принциби адамдын кургак чачынын нымдуулуктан узаруу, ал эми кургактыктан кыскаруу касиетине негизделген. Абанын салыштырма нымдуулугунун өзгөрүшү менен чачтын узундугу да өзгөрөт, ал учу бар жебеге берилет да саат механизм менен айлануучу цилиндрге оролгон тасмага жазылат. Каттоо убакыты боюнча гигрограф суткалык жана жумалык болуп экиге бөлүнөт.

Ой-пикирлер