Кирүү

Гексахлорэтан дары заты

Гексахлорэтан C2Cl6 - гельминттүү ылаңдарга каршы колдонулуучу дары зат. Гексахлорэтан камфорасы; гельминттер биохимиясы жана физиологиясы; дан өсүмдүктөрүнүн нематодоздору; жашылча нематодоздору; балык гельминтоздору жана башкалар.

Институттун негизги милдети - айбанат жана өсүмдүк гельминтоздоруна каршы күрөшүү чараларын иштеп чыгуу. Институтта ССРБ аймагындагы үй жана аңчылык-чарбачылык айбанат гельминттеринин түр боюнча курамы аныкталган. Аспирантурасы бар. Илимий изилдөөлөр жарыяланат. Эмгек Кызыл Туу ордендүү (1967).

Ой-пикирлер