Кирүү

ДДТ инсектициди

ДДТ, дихлордифенилтрихлорэтан - зыяндуу курткумурскага каршы 1940- 1960-жылдары көп колдонулган инсектицид. Техникалык ДДТ өзгөчө жыты бар, майланышкан, ак же бозомтук түстүү, майда бүртүктөлгөн катуу зат. Сууда эрибейт. Орточо уулуу. Бирок кишинин жана жаныбарлардын организминде топтоло берип, өнөкөт ууландырат. ДДТ өтө туруктуу зат болгондуктан айлана-чөйрөдө да топтолот.

Ой-пикирлер