Кирүү

Дамба

Дамба - топурак плотинасына окшош гидротехникалык курулма. Ал сууну бөгөө же агымын өзгөртүү учүн дарыя нугунда, жайылмасында, канал, суу сактагычтарда курулат. Ири дарыялардын өрөөндөрүндөгү түздүктөрдү жана деңиз жээктерин суу каптоодон коргоочу тосмо дамба ; суу түйүндөрүнүн курулмаларын жээк менен бириктирүүчү байланыштырма дамба ; дарыя нугун жөнгө салуучу күч келбөөчү дамба болуп айырмаланат.

Ой-пикирлер