Кирүү

Брага Марк Андронович

Брага Марк Андронович (17.02.1910, Херсон областы,Малый Клин кыштагы) - айыл чарба өндүрүшүнүн новатору, эки жолу Социалисттик Эмгектин Баатыры (1949, 1958). 1951-жылдан ССКП мүчөсү. 1937-1958-жылдары УССРдин Херсон областындагы Голопристань районунун Бехтер МТСинде, 1958-жылдан "Россия" колхозунда комбайнчы болуп иштеген. Айыл чарба өндүрүшүндө Браганын устаттыгы жана анын комбайн агрегатынын жогорку өндүрүмдүүлүгү өлкөгө кеңири белгилүү болгон. Ал беш жолу Ленин ордени менен сыйланган.

Ой-пикирлер