Кирүү

Калкалоо

Калкалоо - жашылча, жер жемиш, отолмо жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүүдө колдонулуучу агро-техника ыкма. Өсүмдүктүн катар аралыгы же топурагы туташ ар кандай материалдар (кагаз, майдаланган чым көң, кык, таарынды, тыпын жана башка) менен жабылат. Мында топурактан ным аз бууланып, температура бир калыпта болот, топуракта пайдалуу биохимиялык процесстер күчөп, өсүмдүктүн азыктанышы жакшырат, отоо чөптүн өсүшү начарлайт жана башка.

Ой-пикирлер